Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
 

Chcę zostać uczestnikiem programu  Aktualności

O projekcie

Cel główny projektu: Rozwój kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy u osób z niepełnosprawnością słuchu w wieku 15-29 lat poprzez realizowanie w grupach nieformalnych inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnej.

Warsztaty Life Skills

Termin realizacji zadania: 05-06.2019 oraz 09-10.2019

Cel zadania: podniesienie kompetencji społecznych poprzez merytoryczną wiedzę i warsztaty umiejętności.

Granty dla grup nieformalnych

Zadanie polega na zawiązaniu przez uczestników projektu 5 osobowych grup i opracowaniu projektu, którego działania będą odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej oraz będą prowadzić do rozwiązywania problemów społecznych lokalnej wspólnoty. Na realizację projektu grupa nieformalna otrzyma grant w wysokości max 1 000,00 zł.

Informacja o dofinansowanych projektach

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu grantowego. Sprawdźcie, które z projektów otrzymały dofinansowanie. …

Kompetencje społeczne

1. Definicja kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM |str.2|1.1 Znaczenie kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM …

ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów

Informacje Zakończyliśmy szkolenia ,,Aktywność społeczna – formy działalności. ABC tworzenia, pisania i realizacji …