Dane do projektu

Nawa projektu:
Głucha młodzież solidarna w działaniu


Beneficjent:
Polski Związek Głuchych (Lider)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie (Parter)


Okres realizacji:
01.01.2019 r. - 31.01.2020 r.


Wartość projektu:
1 030 800,00 zł w tym dofinansowanie 999 876,00 zł, wkład własny 30 924,00 zł


Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi
Priorytetowej I. Osoby Młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

Informacja o dofinansowanych projektach

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu grantowego. Sprawdźcie, które z projektów otrzymały dofinansowanie. …

Kompetencje społeczne

1. Definicja kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM |str.2|1.1 Znaczenie kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM …

ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów

Informacje Zakończyliśmy szkolenia ,,Aktywność społeczna – formy działalności. ABC tworzenia, pisania i realizacji …