Harmonogram szkoleń

Media Społecznościowe

Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń ,, Aktywność społeczna – formy działalności. ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”.

 

Termin Miejsce
16.04.2019 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka, ul. Grochowa 19, 30-731 Kraków
30.04.2019 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka , ul. Grochowa 19, 30-731 Kraków
06.05.2019 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego, ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa
08.05.2019 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Kopernika 9, 76-100 Sławno
09.05.2019 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, ul. Bydgoska 4A, 61-127 Poznań
16.05.2019 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone, ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
17.05.2019 r. Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego, plac Trzech Krzyży 4/6, 05-077 Warszawa
22.05.2019 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, im. Dr Janusza Korczaka w Przemyślu, ul. Czarnieckiego 27, 37-700 Przemyśl
27.05.2019 r. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy im. Gen. Stanisława Maczka dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz
27.05.2019 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz

Informujemy, że istnieje możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia.

Informacja o dofinansowanych projektach

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu grantowego. Sprawdźcie, które z projektów otrzymały dofinansowanie. …

Kompetencje społeczne

1. Definicja kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM |str.2|1.1 Znaczenie kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM …

ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów

Informacje Zakończyliśmy szkolenia ,,Aktywność społeczna – formy działalności. ABC tworzenia, pisania i realizacji …