Konkurs grantowy dla grup nieformalnych

Konkurs grantowy dla grup nieformalnych

Polski Związek Głuchych ogłasza konkurs grantowy dla grup nieformalnych.

W Konkursie biorą udział wyłącznie osoby, które są uczestnikami projektu „Głucha młodzież solidarna w działaniu”, realizowanego przez Polski Związek Głuchych i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie.

Wysokość grantu 1000 zł

Projekt powinien angażować społeczność lokalną lub być realizowany na jej rzecz.

Wypełniony i podpisany Wniosek wraz z Formularzem zgłoszeniowym należy przesłać mailem na adres mlodziwdzialaniu@pzg.org.pl do dnia 28.06.2019 r. do godz. 15:00, w tytule maila wpisując ,,Oferta na konkurs grantowy w ramach projektu Głucha młodzież solidarna
w działaniu”

Prosimy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Pytania należy kierować na adres mlodziwdzialaniu@pzg.org.pl

Regulamin konkursu. Granty dla grup nieformalnych na realizację inicjatyw oddolnych dla lokalnej społeczności

Informacja o dofinansowanych projektach

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu grantowego. Sprawdźcie, które z projektów otrzymały dofinansowanie. …

Kompetencje społeczne

1. Definicja kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM |str.2|1.1 Znaczenie kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM …

ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów

Informacje Zakończyliśmy szkolenia ,,Aktywność społeczna – formy działalności. ABC tworzenia, pisania i realizacji …