O projekcie

Opracowanie w tekście łatwym do czytania i rozumienia

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej I. Osoby Młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pt. "Głucha młodzież solidarna w działaniu.

Cel główny projektu:
Rozwój kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy u osób z niepełnosprawnością słuchu w wieku 15-29 lat poprzez realizowanie w grupach nieformalnych inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnej.

Projekt przyczynia się do realizacji celów POWER w szczególności wpisuje się w realizację celu szczegółowego Osi I Osoby młode na rynku pracy: Zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy poprzez:

 • wyposażenie uczestników projektu w kompetencje społeczne na szkoleniach Life Skills
 • doskonalenie kompetencji społecznych uczestników projektu poprzez działalność
  w grupach nieformalnych
 • praktyczne zastosowanie nabytych kompetencji społecznych w realizowanych projektach na rzecz społeczności lokalnej

Okres realizacji projektu 01.01.2019-31.01.2020, w tym 10 miesięcy wsparcia uczestnika w projekcie w okresie 01.04.2019-31.01.2020.

W projekcie weźmie udział 150 osób z niepełnosprawnością słuchu w wieku od 15 do 29 lat ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla Niesłyszących i Słabosłyszących zlokalizowanych w całej Polsce.

Projekt realizowany będzie na terenie całej Polski w podziale na 4 regiony:

 • Region 1 północno-wschodni: woj. mazowieckie, warmińsko-mazurskie, łódzkie, podlaskie
 • Region 2 północno-zachodnim: woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie
 • Region 3 południowo-zachodni: woj. śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, opolskie
 • Region 4 południowo-wschodni: woj. lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie

W projekcie wspierane będą osoby, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymagań rynku pracy. Uczestnicy projektu nabędą i/lub podniosą 15 kompetencji i umiejętności społecznych, które są zgodne z klasyfikacją ESCO kategoria ,,interakcje społeczne" w ramach umiejętności i kompetencje przekrojowe", tj:

 • Doradzanie innym,
 • Pracowanie w zespole,
 • Posługiwanie się mową ciała,
 • Instruowanie innymi osobami,
 • Przewodzenie innym osobom,
 • Posiadanie kompetencji międzykulturowych,
 • Wypracowywanie kompromisu,
 • Motywowanie innych,
 • Wspieranie współpracowników,
 • Stosowanie technik zadawania pytań,
 • Przekazywanie informacji o faktach,
 • zwracanie się do słuchaczy,
 • przyjmowanie konstruktywnej krytyki,
 • wchodzenie w interakcje z innymi osobami,
 • przekonywanie innych osób

W ramach projektu zostaną udzielone następujące główne formy wsparcia:

 1. Granty dla grup nieformalnych na realizację inicjatyw oddolnych dla lokalnej społeczności
 2. Warsztaty Life Skills.

Proces rozwoju kompetencji społecznych uczestników projektu, oparty będzie na koncepcji systemu weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych.

Zadania realizowane w projekcie:

 1. Rekrutacja - weryfikacja wstępna kompetencji społecznych.
 2. Granty dla grup nieformalnych na realizację inicjatyw oddolnych
 3. Warsztaty Life Sklills
 4. Walidacja kompetencji społecznych, certyfikacja

Co to jest RODO?

RODO - rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018r. To europejskie przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych. Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nakłada wiele nowych obowiązków na tzw. administratorów danych. Są to wszystkie firmy, strony internetowe, aplikacje, sklepy i usługi, które zbierają nasze dane osobowe. Wystarczy, że zapisują adresy email lub IP, żeby podlegać przepisom RODO. Jeśli się do nich nie zastosują, grozi im potężna kara finansowa (nawet do 20 mln Euro!). Chodzi o wykluczenie zagrożenia używania naszych danych bez naszej wiedzy i woli i czasem na naszą szkodę. To świetna broń w walce o naszą prywatność.

Pobierz pliki

Wypełnij formularz! I wyślij do wybranego Punktu rekrutacyjnego

nr 1 Polski Związek Głuchych

e-mail: rekrutacjawaw@mlodziwdzialaniu.pzg.org.pl

nr 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących
im. Janusza Korczaka w Krakowie

email: rekrutacjakrk@mlodziwdzialaniu.pzg.org.pl

Informacja o dofinansowanych projektach

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu grantowego. Sprawdźcie, które z projektów otrzymały dofinansowanie. …

Kompetencje społeczne

1. Definicja kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM |str.2|1.1 Znaczenie kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM …

ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów

Informacje Zakończyliśmy szkolenia ,,Aktywność społeczna – formy działalności. ABC tworzenia, pisania i realizacji …