Rekrutacja do Projektu

Rekrutacja do Projektu

Rekrutacja do Projektu

Polski Związek Głuchych (Lider) w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie prowadzi intensywne działania rekrutacyjne w całej Polsce. Zachęcamy młodzież głuchą do udziału w realizowanym przez nas projekcie ,,Głucha młodzież solidarna w działaniu”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej I. Osoby Młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odwiedziliśmy 12 Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej. Przedstawialiśmy cele i założenia projektu.

Zrekrutowaliśmy na chwilę obecną 102 osoby. Projekt jest przewidziany dla 150 uczestników projektu. Rekrutacja trwa.

Jeżeli łącznie spełniasz poniższe warunki:

  • masz 15 ‐29 lat
  • uczysz się w przedostatnich lub ostatnich latach danego etapu edukacji
  • masz z orzeczoną niepełnosprawnością słuchu

Zgłoś się do projektu, już dziś!

Informacja o dofinansowanych projektach

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu grantowego. Sprawdźcie, które z projektów otrzymały dofinansowanie. …

Kompetencje społeczne

1. Definicja kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM |str.2|1.1 Znaczenie kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM …

ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów

Informacje Zakończyliśmy szkolenia ,,Aktywność społeczna – formy działalności. ABC tworzenia, pisania i realizacji …