Warsztaty Life Skills

Opracowanie w tekście łatwym do czytania i rozumienia

Termin realizacji zadania: 05-06.2019 oraz 09-10.2019

Cel zadania: podniesienie kompetencji społecznych poprzez merytoryczną wiedzę i warsztaty umiejętności.
Ocena kompetencji społecznych nastąpi poprzez wykonywanie różnych zadań w środowisku rówieśniczym a także w wyniku interakcji z innymi.

W ramach tego zadania zrealizowane będą dwa główne działania:

  1. Powstanie elektronicznych materiałów edukacyjnych nt. 15 kompetencji społecznych (doradzanie innym, pracowanie w zespole, posługiwanie się mową ciała, instruowanie innymi osobami, przewodzenie innym osobom, posiadanie kompetencji międzykulturowych, wypracowywanie kompromisu, motywowanie innych, wspieranie współpracowników, stosowanie technik zadawania pytań, przekazywanie informacji o faktach, zwracanie się do słuchaczy, przyjmowanie konstruktywnej krytyki, wchodzenie w interakcje z innymi osobami, przekonywanie innych osób.

Elektroniczne materiały edukacyjne są bezpośrednio powiązane z kolejnych działaniem w ramach tego zadania, gdyż przygotowują merytorycznie uczestników projektu do praktycznej pracy nad kompetencjami podczas warsztatów Life Skills.

  1. Warsztaty Life Skills - trening kompetencji społecznych Wrzesień/Październik 2019
    • dwudniowy wyjazd

Warsztaty Life Skills dotyczą treningu 15 kompetencji społecznych

    • odgrywanie ról polegających na wypróbowaniu umiejętności społecznych poza rzeczywistością,
    • modelowanie zachowań
    • informacja zwrotna

Informacja o dofinansowanych projektach

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu grantowego. Sprawdźcie, które z projektów otrzymały dofinansowanie. …

Kompetencje społeczne

1. Definicja kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM |str.2|1.1 Znaczenie kompetencji społecznych - tłumaczenie PJM …

ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów

Informacje Zakończyliśmy szkolenia ,,Aktywność społeczna – formy działalności. ABC tworzenia, pisania i realizacji …